W poniedziałek, 24 lipca z okazji Święta Policji uczczono pamięć funkcjonariuszy związanych z Opalenicą, którzy byli ofiarami Zbrodni Katyńskiej. Wiązankę kwiatów i znicz pod Ścianą Pamięci złożyli burmistrzowie Tomasz Szulc i Paweł Jakubowski, dr Bogumił Wojcieszak oraz delegacja opalenickich mundurowych.

Szczegóły tamtych tragicznych wydarzeń przybliżył nam dr Bogumił Wojcieszak: “Policjanci po wybuchu drugiej wojny światowej otrzymali rozkaz ewakuacji na wschodnie tereny ówczesnej Rzeczypospolitej. Po agresji ZSRR na Polskę (17 września 1939 r.) zostali aresztowani przez NKWD (radziecką policję polityczną) i osadzeni w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Od 5 kwietnia do 16 maja 1940 roku byli systematycznie mordowani.

Konwoje jeńców były transportowane koleją do Kalinina (obecnie Twer), przewożone samochodami więziennymi do siedziby NKWD (obecnie Twerski Instytut Medyczny) i umieszczane w piwnicach budynku. Egzekucje odbywały się w nocy. Więźniów wprowadzano pojedynczo do obszernego pomieszczenia piwnicznego, ustalano tożsamość, po czym kierowano ich ze skutymi rękami do następnego, mniejszego pomieszczenia.

Tam mordowano ich strzałem w tył głowy. Zwłoki wynoszono z piwnic i wywożono ciężarówkami do odległej o ok. 20 km miejscowości Miednoje, gdzie znajdowały się doły o głębokości kilku metrów, przygotowane wcześniej przez koparkę. W jednym dole mieściło się przeciętnie 250 zwłok, czyli tyle ile mordowano w ciągu jednej nocy.

17 września 2008 roku na Ścianie Pamięci przy opalenickim Pomniku Powstańczym w Opalenicy, odsłonięto i poświęcono tablicę z nazwiskami opalenickich ofiar zbrodni katyńskiej. Wśród ustalonych przez dra Bogumiła Wojcieszaka i dra Zdzisława Kościańskiego nazwisk zamordowanych było m.in. 10 policjantów.

Na liście była cała ówczesna obsada personalna posterunku Policji Państwowej w Opalenicy: starsi posterunkowi Adam Makowski i Ignacy Pietrzyk oraz starszy przodownik Feliks Ringwelski, komendant posterunku. Pozostałych siedmiu zamordowanych urodziło się na obszarze obecnej gminy Opalenica. Byli to:

St. post. Wawrzyn Drążkowiak, ur. w Kopankach,

St. post. Franciszek Dziurla, ur. w Dakowach Mokrych

St. post. Marcin Fajfer, ur. w Dakowach Mokrych

St. post. Jan Kaspryk, ur. w Kozłowie

St. post. Władysław Kleinrok, ur. w Kozłowie

St. post. Józef Kloska, ur. w Opalenicy

St. przod. Michał Trybuś, ur. w Porażynie

Wszyscy zamordowani zostali awansowani pośmiertnie do stopnia aspiranta Policji Państwowej.”