POZNAŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA CD.

Informujemy, że 12 marca 2018 otrzymaliśmy od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego:

  • dane w zakresie wysokości dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadnia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
  • Projekt uchwały Rady Gminy na udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu

Jednocześnie zgodnie z treścią pisma DT-III.806041.2018 otrzymanego od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego przedstawiamy uwagi jakie Gmina Opalenica wniosła do projektu umowy otrzymanej w dniu 5 marca 2018r.

 

Załączniki:

Pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Projekt uchwały

Uwagi Gminy Opalenica do projektu umowy