PROTOKÓŁ z wyboru ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2020 r.