PROTOKÓŁ z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.