Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w sierpniu na terenie Gminy Opalenica, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będzie „Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku”.

PLAKAT BADANIA ROLNE

ULOTKA BADANIA ROLNE

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-plonow-zboz-oraz-rzepaku-i-rzepiku-formularz-r-r-zb-11-25082017/.