Przewodniczący Rady Miejskiej W Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 9 sierpnia 2017 roku o godz. 16:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017.
  1. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.