Jak poinformowała Wielkopolska Izba Rolnicza, rozpoczęły się już konsultacje w związku z powstającym właśnie projektem Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Jak poinformowano, Krajowy Plan zastąpi w nowej perspektywie budżetowej dotychczas znany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nowym okresie programowania to kraje członkowskie mają mieć większą swobodę w wydatkowaniu  środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną, pod warunkiem spełnienia ambitnych celów środowiskowych oraz klimatycznych. Uwagi do planu należy zgłaszać poprzez stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wielkopolska Izba Rolnicza dokona wnikliwej analizy przedstawionych propozycji pod kątem interesów wielkopolskich rolników. W tym celu powołany został zespół pracowników, którzy analizują poszczególne bloki KPS. Nasze analizy będziemy Państwu prezentować w zakładce „Nowa Wspólna Polityka Rolna” (na stronie internetowej wir.org.pl).

Przypominamy, że mamy dwa lata na przygotowanie się do nowej perspektywy i nowych reguł. Komisja Europejska uzgodniła bowiem 2-letni okres przejściowy, w którym obowiązywać będą obecne zasady. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do tego planu poprzez wysłanie maila na adres  a.przepiora@wir.org.pl.

Uwagi można również zgłaszać bezpośrednio Delegatom, Członkom Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Kierownikom Biur Powiatowych. Z kolei sam plan dostępny jest na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz na stronach Ministerstwa Rolnictwa.