W listopadzie podpisano umowę na budowę chodnika przy drodze gminnej Uścięcice – Dakowy Suche przy, ul. Długiej w Uścięcicach.

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię na długości około 200 metrów i szerokości 1,5 metra – łącznie z przepustem i zjazdami (lewa strona od sali wiejskiej w kierunku Daków Suchych). Docelowo dokumentacja przewiduje wykonanie chodnika do granicy Gminy Opalenica z Gminą Buk. Wykonawcą jest firma DROGOPAL Sp. z o.o., wartość robót 158.004,94 zł brutto.