Liczba mieszkańców, stan na dzień 13.09.2020r.: 1059.

Sołtys – Ryszard Piotrowski.

Rada Sołecka – Marianna Gawron, Helena Krzyszkowiak, Henryk Mądroszyk, Tomasz Mortka, Grzegorz Nadobnik, Aleksandra Stefaniak.

Największa wioska spośród znajdujących się w Gminie Opalenica, zajmująca powierzchnię ponad 1280 ha. Wieś przecina droga wojewódzka nr 307 Poznań – Nowy Tomyśl.

Pierwsze wzmianki o Wojnowicach datowane są na rok 1352 gdzie wymieniany jest Sandivogius (Sędziwój) de Woynowicze.

Od XVIII w. do 1939 roku wieś podobnie jak inne okoliczne miejscowości należała do rodu Mielżyńskich właścicieli Daków Mokrych.

Przed II wojną światową w Wojnowicach swój początek miała linia kolei wąskotorowej, która przez Szewce i Uścięcice biegła do Daków Mokrych, długość jej wynosiła około 8 km była to linia służąca do obsługi opalenickiej cukrowni, transportowania buraków cukrowych z pól plantatorów.

Powojenna działalność Kółka Rolniczego zapoczątkowana została 18 sierpnia 1957 roku przez 20 rolników z Wojnowic. Pierwszy Prezesem organizacji był Ignacy Rutkowski.
Od 16 grudnia 1962 roku swoje zalążki zawiązało Koło Gospodyń Wiejskich. Spośród 17 członkiń założycielek, wybrano zarząd, gdzie przewodniczącą została – Bronisława Patalas.
W 1978 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. W 1988 roku patronem placówki został Bernard Chrzanowski. W Wojnowicach działa również oddział przedszkolny oraz filia Biblioteki Publicznej w Opalenicy. Miejscowa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może pochwalić się okazałą remizą. W latach 1986 – 90 wybudowany został kościół p.w. św. Brata Alberta.