Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został ponownie otwarty i funkcjonuje normalnie od 7 września.  O fakcie tym poinformował Związek Międzygminny “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT.