PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
zaprasza
Mieszkańców Miasta i Gminy
na
XIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY MIEJSKIEJ,
która odbędzie się 13 lutego 2020 roku o godz. 16.30 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie kworum,
2) przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w roku 2019 oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2020,
2) w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opalenica na rok szkolny 2019/2020,
3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na okres jednego roku,
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opalenica, położonych w miejscowości Wojnowice przy ulicy Poznańskiej oraz udzielenia bonifikaty,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczyce,
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, ulicy Strumykowej i ulicy Zarzecze,
8) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020,
9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak