Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz poprawę płynności ruchu pojazdów w rejonie Szkoły Podstawowej przy ulicy Farnej w Opalenicy od dnia 8 lutego 2020 r. nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego oraz zmiany sposobu parkowania pojazdów, zgodnie z umieszczonymi znakami drogowymi.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków pionowych oraz poziomych.