Zaproszenie na II Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza na II Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 22 maja 2024 r., o godz. 16.30 w auli budynku OSP w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
1) Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;
2) Przyjęcie porządku obrad;
3) Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Opalenicy przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez Radnego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne głosy, wnioski i informacje.
7. Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Opalenicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opalenicy

(-) Olga Mazurek-Lipka