Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Opalenicy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza na IV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 czerwca 2024 r., o godz. 17:00 w auli budynku OSP w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
2.1. Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;
2.2. Przyjęcie porządku obrad;
2.3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2024 – kadencja 2024 – 2029,
5.2. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
5.3. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Opalenica dla części miasta Opalenica w rejonie ulic: Jodłowej, Łąkowej, Młyńskiej, Parkowej, Poznańskiej i Słonecznej oraz dla części wsi: Łagwy, Łęczyce, Kopanki oraz Rudniki,
5.4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2024,
5.5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2024,
5.6. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2024,
5.7. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2024 – 2040.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
8. Wolne głosy, wnioski i informacje.
9. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opalenicy
(-) Olga Mazurek-Lipka