W Opalenicy powstaną nowe lokale socjalne

W Opalenicy powstaną nowe lokale socjalne. Termin realizacji będzie uzależniony od otrzymania funduszu z BGK. Dzięki dofinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości 85% z Funduszu Dopłat, planowana jest realizacja dwóch projektów mieszkaniowych.

Pierwszym z nich jest budowa nowego budynku wielorodzinnego przy  ul. Żeromskiego, który będzie domem dla 14 rodzin. Drugie przedsięwzięcie obejmuje przekształcenie istniejącego budynku usługowego przy ul. 5 Stycznia 24a na lokale mieszkalne dla 7 rodzin. Mieszkania te przeznaczone będą m.in. dla rodzin z dziećmi i seniorów, zapewniając im godne warunki bytowe, co stanowi kluczowy element strategii rozwoju gminy Opalenica. Całkowita powierzchnia użytkowa obu budynków wyniesie 708,51 metrów kwadratowych.

Pierwszy wniosek dotyczący budowy przewiduje strukturę finansowania w wysokości 15% środków własnych gminy (462.832,60 zł), a pozostałe 85% to finansowanie zewnętrzne (2.622.718,06 zł). W drugim wniosku środki własne gminy wynoszą 234.610,88 zł, natomiast dofinansowanie to 1.329.461,60 zł.

Nowe lokale socjalne stanowią istotny krok w zapewnieniu bezpiecznych i komfortowych warunków mieszkalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jest to jeden z priorytetów w strukturze działania lokalnych władz.