PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza na

LVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 14 lipca 2022 r., o godz. 16.30 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

3.1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica;

3.2. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Opalenicy w sprawie ul. Spacerowej w Opalenicy;

3.3. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2022;

3.4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2022 – 2039.

4. Zakończenie LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Transmisja z sesji – godzina 16.30 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/