Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne seminarium pod nazwą „Gospodarstwa Opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”. Wydarzenie odbędzie się w środę, 22 czerwca 2022 roku o godzinie 11 w Sielinku.


Tematem seminarium będzie między innymi rola gospodarstw opiekuńczych w rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie osób starszych w zakresie usług społecznych oraz model gospodarstwa opiekuńczego.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

* rolników,
* właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
* osoby oferujące usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,
* przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności opiekuńczej,
* wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki,
* przedstawicieli Lokalnych Grup Działania związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,
* przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,
* przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem mogą przesłać wiadomość na adres e-mail: wrow@wodr.poznan.pl o treści: Jestem zainteresowany/a seminarium pod nazwą „Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”, które odbędzie się 22 czerwca 2022 roku. Można także zadzwonić i zgłosić swój udział telefonicznie – numer telefonu: 61 8630418.

 

PROGRAM SEMINARIUM:

10.30 – 11.00 Rejestracja, powitanie uczestników, otwarcie konferencji

11.00 – 11.15 Prezentacja projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWID)

11.15 – 11.30 Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych

11.30 – 11.45 Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych, na podstawie badań fokusowych

11.45 – 12.00 Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych

12.00 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 12.45 Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych, analiza wyników badań ankietowych

12.45 – 13.00 Opinie opiekunów osób starszych dotyczące potrzeb seniorów, analiza wyników badań ankietowych

13.00 – 13.15 Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach

13.15 – 14.00 Dyskusja, podsumowanie

14.00 Obiad