Zawiadomieni Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o terminie załatwienia sprawy.

3 Zawiadomienie NS.9011.1.299.2020.TŻ z 06.10.2020 PPIS w P-niu o terminie załatwienia sprawy