Zawiadomienie  Burmistrza Miasta i Gminy Buk IGK.6220.22.2020 z dnia 09.10.2020o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “„Rozbudowie drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi” w granicach administracyjnych Gminy Buk (powiat poznański) oraz Gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie.

2 Zawiadomienie IGK.6220.22.2020 z 09.10.2020 o terminie załatwienia sprawy