Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2020.ES.3 z dnia 20 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 375, obręb Wojnowice, gmina Opalenica.