Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa od jednej do pięciu Elektrowni Fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Porażyn na działkach nr 134/1; 134/2; 135; 96/1; 96/2; 97; 98 gm. Opalenica”.