WARP Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. uruchamiają tzw. pożyczki płynnościowe, które mają pomóc wielkopolskim przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności gospodarczej. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Oprocentowanie wynosi od 0%, okres spłaty 72 miesiące, kwota do 300.000,00 zł.