Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.23.2020.ES.14 z dnia 09.11.2020r. o wydanej w dniu 09.11.2020r. Decyzji GK.6220.23.2020.ES.13 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej umożliwiającej pobór wód podziemnych z wydajnością Qhmax = 40 m3/h na działce nr ewid. 2/2 obręb Terespotockie, gmina Opalenica oraz na prowadzeniu nawadniania (melioracji) upraw na obszarze ok. 10 ha.
Zawiadomienie GK.6220.23.2020.ES.14 z 09.11.2020r. Stron o wydanej decyzji
DECYZJA GK.6220.23.2020.ES.13 z 09.11.2020.r