Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.30.2020.ES.5 z dnia 08.10.2020 r. o wdanych opiniach, zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji i przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 45 m3/h na działce nr 406 obręb Łagwy i melioracji wodnej na obszarze około 12 ha na działkach nr 406, 396, 392, 454, 453 obręb Łagwy, gmina Opalenica.

5 Zawiadomienie publ. o wydanych opiniach i przesunięcie temrinu