Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.5 z dnia 07.10 2020 r. o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 234 obręb Troszczyn i melioracji wodnej na obszarze około 28 ha na działkach nr 234, 235, 227, 259, 263, 238/1, 232, 262 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.5 Zawiadomienie publ Stron – termin