Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.17 z dnia 19.11.2020r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN”, planowanego w granicach administracyjnych gminy Buk (powiat poznański) oraz gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, na działkach nr: 26/4 obręb Dobieżyn, gmina Buk, 13 obręb Szewce gmina Buk, 540, 509 i 510 obręb Wojnowice, gmina Opalenica.
17. Zawiadomienie Stron publ. – termin 5