Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.6 z dnia 17.11.2020r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h”, na działce nr 173/3 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.
6 Zawiadomienie ePUAP o wydanych opiniach