Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.6 z dnia 3 grudnia 2020 r. Stron o przesunięciu  terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 185/2 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.
6 Zawiadomienie GK.6220.44.2020.ES.6 z 03.12.2020r. Stron – COVID termin 2