Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.9 z dnia 02.12.2020r. Stron o wydanej w dniu 02.12.2020r. decyzji GK.6220.29.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 234 obręb Troszczyn i melioracji wodnej na obszarze około 28 ha na działkach nr 234, 235, 227, 259, 263, 238/1, 232, 262 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.

9. Zawiadomienie GK.6220.29.2020.Es.9 z 02.12.2020r. Stron o wydanej decyzji
Decyzja GK.6220.29.2020.ES.8 z dnia 02.12.2020 r