W minionym tygodniu opublikowano listę rankingową wniosków po ocenie merytorycznej w ramach Osi Priorytetowej 3 “Energia” Działanie 3.3 “Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 “Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Na czwartym miejscu rankingowym wśród 21 ocenianych, znalazł się projekt naszej gminy – „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową nowego zjazdu-etap III (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Wyzwolenia)”. Koszt całkowity zadania, to 1 379 881,16 zł, z czego kwota dofinansowania, to 1 155 297,44 zł. Nie chwaliliśmy się tym w zeszłym tygodniu, bo samo wysokie miejsce w rankingu nie gwarantowało wówczas przyznania dotacji.

Wszystko zmieniło się w poniedziałek, gdy otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie. Poinformowano, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach powyższego konkursu. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dotacji naszemu projektowi!

A to nie koniec dobrych wiadomości. Również w poniedziałek otrzymaliśmy informację o uzyskaniu dotacji na zadanie pn. „Budowa okólnej bieżni lekkoatletycznej – rekreacyjnej wraz ze skocznią do skoku w dal w Opalenicy”. Nasze zadanie znalazło się na liście z proponowaną dotacją w wysokości 160 000 złotych. Dodajmy, że dofinansowanie pochodzi z Programu Lekkoatletycznego.

– Chciałbym serdecznie podziękować Posłowi Jakubowi Rutnickiemu, za jego pomoc i wsparcie, zarówno przy tych projektach, jak i wieloletnią, bardzo dobrą współpracę z naszą gminą – powiedział burmistrz Tomasz Szulc.