Zmiana taryfy za wodę i ścieki

Z dniem 12 sierpnia br. na terenie Miasta i Gminy Opalenica wprowadzone zostają nowe ceny opłat za wodę i ścieki.

Nowe ceny mają związek z pozytywną decyzją nr PO.RZT.70.65.2023./D/PH z dnia 31 lipca 2023r Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Poznaniu.

Przedsiębiorstwa nasze wystąpiło do w/w Regulatora z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy z dnia 2 lipca 2021r. oraz zatwierdzeniem nowej.

Obowiązujące ceny i stawki opłat za wodę i ścieki opublikowane zostały na stronie internetowej Przedsiębiorstwa „ KOMOPAL ” Sp. z o.o. oraz Gminy Opalenica.

Wzrost cen za wodę w stosunku do dotychczasowych wynosi 11,4% a ścieków 18,18%. Bezpośredni wpływ na ceny ma przede wszystkim 3-krotny wzrost ceny energii elektrycznej, gazu oraz inflacji w roku 2023 na poziomie 17%.

Powoduje to znaczny wzrost wszelkich usług ,serwisów, napraw itp., które muszą być wykonane w celu zapewnienia właściwej jakości wody do picia oraz oczyszczania ścieków zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym.

W/w taryfa obowiązuje na okres 3 lat tj. od 12.08.2023 r do 11.08.2026 r.

Zarząd PGKiM KOMOPAL