ŻYCZENIA BURMISTRZA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół składam jak najserdeczniejsze życzenia, dziękując jednocześnie za pracę i trud, które są wkładane w wychowanie młodych pokoleń.

Tomasz Szulc
Burmistrz Opalenicy