Lepsza dostępność w gminnych budynkach

Dokładnie 52 915,00 zł złotych otrzymała Gmina Opalenica z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Likwidacja barier w dostępie do obiektów użyteczności publicznej Gminy Opalenica”.

Celem projektu jest poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w gminnych budynkach, a także w gminnych placówkach oświatowych – szkołach podstawowych w Opalenicy, Rudnikach, Porażynie, Jastrzębiankach, Wojnowicach i Dakowach Mokrych.

Dzięki pozyskanym środkom udało nam się kupić 12 mobilnych pętli indukcyjnych, które wspomogą obsługę osób ze szczególnymi potrzebami zarówno w Urzędzie Miejskim, Ośrodku Pomocy Społecznej, jak i w szkołach. Ponadto kupiliśmy dwa krzesła płachtowe oraz 2 zestawy noszy płachtowych – wykorzystywanych nie tylko w potrzebie pilnego opuszczenia budynku, ale także jako alternatywne rozwiązanie w pomocy do dostania się na piętra budynków na terenie Urzędu Miejskiego.

Dzięki grantowi przed budynkami Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i Biblioteki imienia Powstańców Wielkopolskich, a także Ośrodka Pomocy Społecznej staną tablice tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń na parterach wymienionych budynków, także pisanych językiem Braille.

Ostatnim elementem realizacji projektu są tabliczki informacyjne z nazwami biur i pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Również pisane językiem Braille-a.