Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości ofertę Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Nowy Tomyśl na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. OCHRONA ZDROWIA, REHABILITACJA I INTEGRACJA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH. Każdy,
w terminie do 21 września 2020 r. włącznie, może zgłosić swoje uwagi dotyczące przedłożonej oferty.

Oferta