Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu 
PO.ZUZ.4.4211.48m.3.2020,KP z dnia 11.09.2020 r. o wszczęciu postępowania.
PO.ZUZ.4.4211.48m.3.2020.KP BIP