W niedzielne popołudnie dzięki uprzejmości księdza proboszcza Antoniego Lorenza, w ogrodzie probostwa parafii Świętego Mateusza w Opalenicy odbyła się premiera książki autorstwa Aleksandra Horowskiego pt. „Przewodnik historyczno – artystyczny po kościele Świętego Mateusza w Opalenicy”.

 

Bogato ilustrowany, barwny Przewodnik zawiera dawne i współczesne fotografie oraz archiwalne mapy i plany miasta, kościoła, jego otoczenia, a także innych budynków parafialnych. Książka przedstawia nie tylko architekturę, rzeźbę i malarstwo kościelne związane z opalenicką Farą, ale zwraca uwagę również na wytwory rzemiosła artystycznego, opisując zabytki złotnictwa, haftu, kowalstwa i ludwisarstwa, które służą liturgii.

 

Jest to dla mnie bardzo wyjątkowy dzień, między innymi też dlatego, że znajdujemy się w wyjątkowym miejscu – w ogrodach przy centralnym miejscu Opalenicy, w kościele farnym. Miejsce, które skupia Opaleniczan od kilku wieków, skupia nas w różnych wydarzeniach, tych bardzo radosnych, ale i też tych bardzo smutnych. Miejsce to tworzyło historię Opalenicy i jest tą historią Opalenicy, a sam budynek przez ostatnie lata i renowację, jaką przeprowadziliśmy, może dzisiaj być naszą dumą i radością. Nie byłoby tego, gdyby nie wyjątkowa osoba, która od 35 lat dba o to miejsce, czyli proboszcz Antonii Lorenz – mówił podczas prezentacji burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, dziękując jednocześnie proboszczowi Lorencowi za jego działalność na rzecz opalenickiej parafii.

 

Burmistrz odniósł się również do samej publikacji:

 

Przewodnik jest nie tylko wspaniałą opowieścią o dziejach tego kościoła, ale też zamknięciem ostatnich wydarzeń, które stały się już historią, a dzięki spisanym słowom będą niezapomniane. Dużo osób miało sposobność pracy przy Przewodniku, dużo osób włożyło swoje serce – dodał.

 

Następnie Tomasz Szulc wręczył autorom publikacji – ojcu Aleksandrowi Horowskiemu oraz Jolancie Horowskiej okolicznościowy adres oraz bukiet kwiatów.

 

Warto nadmienić iż autor Przewodnika – Aleksander Horowski urodził się w naszym mieście i tu dorastał. Obecnie należy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Po studiach w Krakowie i Rzymie uzyskał doktorat z teologii. Od 2004 roku pracuje w Instytucie Historycznym Kapucynów w Rzymie, a od 2013 roku redaguje międzynarodowe czasopismo naukowe Collectanea Franciscana.

 

Dodajmy, że ojciec Aleksander Horowski w swoim Przewodniku w żywy sposób oprowadza po świątyni i jej otoczeniu, odczytując język symboli i opowiadając dzieje ludzi, którzy współtworzyli opalenicką parafię.

 

Niedzielną prezentację książki swoimi występami umiliła Opalenicka Orkiestra Dęta, a kilka słów wprowadzenia wygłosiła była dyrektor opalenickiego gimnazjum – Lidia Szwechłowicz.

 

Podczas niedzielnej promocji wszyscy zainteresowani mogli nabyć publikację. Dla tych, którzy wy wydarzeniu nie mogli wziąć udziału, a są zainteresowani pozyskaniem tej publikacji mamy ważną informację. Jest to nadal możliwe – w biurze parafialnym parafii pw. Św. Mateusza w Opalenicy.

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku – zapraszamy!

 

JC