Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IP.6220.22.2020 z dnia 09.10.2020 o wydanej opinii sanitarnej dla przedsięwzięcia pn. “„Rozbudowie drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi” w granicach administracyjnych Gminy Buk (powiat poznański) oraz Gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie.

1 OPINIA SANITARNA. PPIS w N.Tomyślu ON_NS.9011.4.128.2020 z 2.10.2020