Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IP.6220.22.2020 z 13.11.2020r. o wydanych opiniach RDOś w Poznaniu i PPIS w Poznaniu
Zawiadomienie IP.6220.22.2020 z 13.11.2020
Postanowienie RDOŚ
Opinia Sanitarna PPIS w Poznaniu