AKTYWNA INTEGRACJA – NABÓR WNIOSKÓW

Od 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 61 846 38 23.

PODZIEL SIĘ