Liczby

Ludność:

Obszar Gminy Opalenica zamieszkiwało w drugiej połowie 2017 roku –  16198 osób  posiadających stałe zameldowanie, z tego
w mieście – 9470 osób
tereny wiejskie – 6728 osób

Gęstość zaludnienia wynosi 109,52 osób/km²
Powierzchnia Gminy  147,9 km², w tym:
użytki rolne: 67%
użytki leśne: 25%
Gmina stanowi 14,6% powierzchni powiatu Nowotomyskiego
W skład Gminy wchodzi 16 sołectw
Sąsiednie gminy:
Buk, Duszniki, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kuślin, Nowy Tomyśl.

Opalenica

Gmina Opalenica została utworzona na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr XVIII/98/72 z dnia 5 grudnia 1972 roku. Samorząd Gminy funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa dotyczące samorządu terytorialnego oraz w oparciu o Statut Gminy, przyjęty Uchwałą Nr II / 6 / 2002 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Opalenica. Siedzibą organów Gminy (Burmistrza i Rady Miejskiej w Opalenicy)  jest miasto Opalenica. Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Opalenica i 19 miejscowości tworzących 16 sołectw.