———————

Witamy serdecznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniamy osobom Głuchym możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego on-line, a w sytuacji koniecznej, po wcześniejszym umówieniu, tłumacza PJM na miejscu w naszym Urzędzie.

———————

Zaraz po wejściu do łącznika pomiędzy budynkami A i B przy ul. 3 Maja 1 na parterze w budynku B znajduje Punkt Obsługi Mieszkańca. Wchodząc tam, należy poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Pracownicy Wydziału zorganizują taką możliwość.
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

———————

W naszym urzędzie możesz załatwić m.in. takie sprawy jak:

– uzyskać dokumenty dotyczące urodzenia, ślubu lub zgonu,
– uzyskać numer PESEL,
– wyrobić lub wymienić dowód osobisty,
– nadać numer adresowy nowego domu,

– zameldować się,
– założyć działalność gospodarczą;
– zgłosić konieczność naprawy drogi,
– uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania Gminy,
– zadeklarować, ile osób mieszka na posesji, z której odbierane są śmieci,
– zgłosić zamiar usunięcia drzewa.

Szczegółowe informacje o Gminie Opalenica i pracy Urzędu Miejskiego w Opalenicy można uzyskać stronie internetowej www.opalenica.pl