Herb, Flaga, Nazwa, Piosenka

POCHODZENIE  NAZWY  MIASTA

Według XIX-wiecznych przekazów nazwa miejscowości miała pochodzić stąd, że biskup Andrzej Bniński, jej właściciel spalił tutaj pięciu duchownych husyckich, którzy schronili się wcześniej na zamku Abrahama Zbąskiego w Zbąszyniu. W rzeczywistości zostali oni spaleni w Poznaniu w roku 1439, natomiast nazwa Opalenica jest poświadczona przez dokumenty datowane na rok 1393. Dużyński jako źródłosłów wskazuje nawet nie tyle słowo „palić” i fakt, że w średniowieczu jednym ze sposobów uzyskiwania wolnej przestrzeni pod zabudowę lub uprawę roli było właśnie wypalanie lasów, co raczej „pal” i „opalać” rozumiane jako „otaczać palami” czyli odgradzanie się.

 

herb

HERB (Do pobrania CDR.)

Opalenica pieczętuje się herbem wyobrażającym w polu srebrnym (białym)  zielony pęd róży z trzema czerwonymi kwiatami, na który nałożony jest żółty (złoty) klucz w pas. Wizerunek herbowy pochodzi z siedemnastego stulecia – 1616 rok. Herb został ustalony w statucie Gminy z dnia 6 grudnia 2002.

flaga
FLAGA (Do pobrania CDR.)

 

„Piosenka o Opalenicy” został napisana przez Grażynę i Andrzeja Wiatrowskich. Słowa refrenu: „to jest Opalenica, co dziwi i zachwyca” znają wszyscy ci, którzy chodzili do, nie istniejącego już, przedszkola cukrowniczego. Od najmłodszych klas szkoły podstawowej nauczyciele muzyki uczyli dzieci tejże piosenki. Dzisiaj, mimo specyficznej oprawy, nie traci na wartości. Wciąż aktualne są słowa związane z powstawaniem zakładów, firm i prywatnych przedsiębiorstw. A aktywność mieszkańców Opalenicy przyczynia się do ciągłego rozwoju miasta i gminy.

„Piosenka o Opalenicy”

Na mapie każdy znaleźć ją może
lecz są ludzie, co dobrze ją znają.
Po zaułkach, ulicach,
w blasku słońca, księżyca
spacerują, a czasem śpiewają.

Ref. Kochane nasze miasto, nie duże lecz kochane
poranną mgłą zasłane, odżywa w ciągu dnia.
To jest Opalenica, co dziwi i zachwyca
młodością i urodą, piękniejsza z dnia na dzień.

Od stu lat przeszło cukrownia stoi,
lecz i nowych zakładów są mury.
Wiele jeszcze zrobimy,
miasto swe wzbogacimy,
niech dni jasnych nie przesłonią chmury.
W szkole, w biurze, w fabryce czy w polu,
praca ważna, my dobrze ją znamy.
Lecz gdy słońce i wiosna,
serca z dumy nam rosną,
spacerując tak sobie śpiewamy.