Deklaracja od 1.11.2021r.

Deklaracja od 1.11.2021r.

Ulotka – segregacja odpadów

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych 2020

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych 2020

Jak się pozbyć grubych gałęzi z posesji

PSZOK INFORMACJA

PSZOK REGULAMIN

ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT

Do 31 grudnia 2022 r. odpady komunalne od mieszkańców Gminy Opalenica będzie odbierało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS, wybrane w drodze przetargu przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.

Numer kontaktowy do firmy LS PLUS: 61 44 78 459, 517 243 239 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Numer kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Opalenicy: 61 44 77 281 wew. 43 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.