GOSPODARKA ŚMIECIOWA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT” ZA 2015 R.

DRUK DEKLARACJI OD 1 LIPCA 2018

DRUK DEKLARACJI OD 1 STYCZNIA 2016r.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA ROK 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019- odpady segregowane + zielone

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019- odpady niesegregowane

Jak się pozbyć grubych gałęzi z posesji

PSZOK INFORMACJA

PSZOK REGULAMIN

ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT

Do 31 grudnia 2019 r. odpady komunalne od mieszkańców Gminy Opalenica będzie odbierało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS, wybrane w drodze przetargu przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.

Numer kontaktowy do firmy LS PLUS: 61 44 78 459, 517 243 239 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Numer kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Opalenicy: 61 44 77 281 wew. 43 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.