ZAINWESTUJ W OPALENICY

Położenie – komunikacja
Niewątpliwym  walorem gospodarczym Opalenicy jest jej położenie. Miasto leży 40 km na zachód od Poznania w województwie wielkopolskim i powiecie nowotomyskim przy drodze wojewódzkiej nr 307, Poznań – Nowy Tomyśl, szlaku  o dużym znaczeniu regionalnym. Posiada dogodne połączenia drogowe z innymi miejscowościami: Grodzisk Wielkopolski, Lwówek poprzez sieć dróg powiatowych. W odległości 10 km od Opalenicy przebiega autostrada A2 Berlin – Warszawa, natomiast 10 km na wschód i 20 km na zachód od Opalenicy zlokalizowane są zjazdy i wjazdy z autostrady. Przy drodze nr 307 w odległości 38 km znajduje się międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica. W oddalonym o 20 km Nowym Tomyślu znajduje się Oddział Celny umożliwiający dokonywanie odpraw celnych. Przez Opalenicę przebiega również międzynarodowa linia kolejowa E20 Warszawa – Berlin w sąsiedztwie, której znajduje się  stacja towarowo – osobowa z bocznicami i dużym placem rozładunkowym umożliwiającym wykorzystanie transportu kolejowego do przewozu ładunków.
Z Opalenicy do zachodniej granicy Państwa jest 140 km.
Wybudowana obwodnica miasta (droga wojewódzka nr 307) oraz droga zachodnia stworzyły nowe możliwości przeznaczenia terenów pod aktywizacje gospodarczą. Aktualnie przy akceptacji prywatnych właścicieli gruntów przeznaczono pod ten cel ponad 70 ha terenu wyodrębniając 5 głównych lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie dróg obwodowych.
Ponadto na Terenie Gminy w oddalonym o niespełna kilometr od miasta Sielinku znajduje się doskonała baza wystawienniczo – targowo – konferencyjna, gdzie odbywają się liczne imprezy branżowe o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Opalenica kilkakrotnie uzyskała prestiżowy tytuł „GMINA FAIR PLAY” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Gmina wyróżniona została również EUROCERTYFIKATEM  za operatywne działanie w zarządzaniu samorządem oraz Gospodarczo-Samorządowym HITem Wielkopolski.

Struktura gospodarcza
Na terenie gminy działa ponad 1300 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych są to większości małe i średnie firmy. Są to zarówno małe rodzinny firmy działające w sferze usług i handlu, ale również odpowiednie warunki dla rozwoju znalazły dla siebie duże i nowoczesne przedsiębiorstwa różnych branż miedzy innymi: przemysłu maszynowego, meblowego, rolno-spożywczego, elektronicznego aż po budownictwo.
Działają również firmy z udziałem kapitału zagranicznego
Nordzucker Polska S.A. jest częścią Grupy Nordzucker, zaopatruje rynek w cukier, środki słodzące oraz pochodne. Największe opalenickie przedsiębiorstwo działające nieprzerwanie od 1884 roku.
Pas Polska Sp. z o.o. – firma specjalizuje się w produkcji przewodów i wiązek kablowych oraz montażu paneli systemowych dla branży AGD.

Potencjał ludzki, edukacja

Obsługę finansową na terenie gminy zapewniają oddziały trzech banków, a środowisko przedsiębiorców reprezentowane jest przez działającą Opalenicką Izbę Gospodarczą.
Samorząd dba o odpowiedni rozwój i edukację swoich mieszkańców. Opaleniczanie mają do swojej dyspozycji opiekę nad najmłodszymi dzięki funkcjonowaniu 3 przedszkoli oraz 14 oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach.  Na terenie gminy działa 7 szkół podstawowych.
Dobrze rozwinięte jest również szkolnictwo ponadpodstawowe poprzez Gimnazjum w Opalenicy.
Opalenica jako jedna z nielicznych gmin w Polsce prowadzi samodzielnie kształcenie ponadgimnazjalne dzięki Zespołowi Szkół, w którym realizowana jest nauka w kilku profilach, między innymi w ramach:  Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum, Liceum dla młodzieży i Liceum dla Dorosłych, prowadzone są również kursy zawodowe wychodzące na przeciw  potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy i przedsiębiorców.
Infrastruktura techniczna
Miasto i gmina jest w pełni zwodociągowane, sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje całe miasto oraz trzy miejscowości wiejskie ze swoimi oczyszczalniami ścieków, ponadto w przypadku miejscowości o rozproszonej zabudowie zastosowano wariant przydomowych oczyszczalni ścieków.  Infrastruktura drogowa jest w zadowalającym stanie. W gminie jest pełna dostępność do sieci gazowej, zasilanej  dwoma rodzajami gazu:
ziemnym wysokometanowym GZ–50 o wartości opałowej 35 MJ/m3
ziemnym zaazotowanym GZ-41,5 o wartości opałowej nie mniejszej niż 27 MJ/m3.

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
BANKI:
PKO BP S.A.
Oddział 1 w Opalenicy
ul. Poznańska 35 A, 64-330 Opalenica
Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Opalenicy
ul. Poznańska 11, 64-330 Opalenica
Bank Spółdzielczy
ul. Poznańska 40, 64-330 Opalenica

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM TOMYŚLU
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 2

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Nowym Tomyślu
ul. Zbąszyńska 20, 64-300 Nowy Tomyśl

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
w Nowym Tomyślu
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Kolejowa 2
64-300 Nowy Tomyśl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu
Inspektorat w Nowym Tomyślu
ul. Kolejowa 4,
64-300 Nowy Tomyśl

Urząd Skarbowy
ul. Kolejowa 28
64-300 Nowy Tomyśl

Oddział Celny w Nowym Tomyślu
ul. Celna 1,
64-300 Nowy Tomyśl