Zainwestuj w Opalenicy
TEREN INWESTYCYJNY W PORAŻYNIE

Teren przeznaczony pod aktywizację gospodarczą jest własnością osoby prywatnej i zlokalizowany administracyjnie w granicach wsi Porażyn. Obszar składa się z trzech działek o łącznej powierzchni ponad 43 ha w kształcie prostokąta. Dojazd do działki jest możliwy gminną drogą brukową od strony wsi Porażyn. Teren nie jest odrolniony.

Lista danych dotyczących terenu.

TEREN INWESTYCYJNY W TROSZCZYNIU

Teren przeznaczony pod aktywizację gospodarczą jest własnością osoby prywatnej i zlokalizowany administracyjnie w granicach wsi Troszczyn przy granicy z Opalenicą w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta (drogi wojewódzkiej nr 307). Obszar składa się z trzech działek o łącznej powierzchni około 3 ha w kształcie rombu. Dojazd do działki drogą serwisową przy obwodnicy. Teren nie jest odrolniony.

Lista danych dotyczących terenu.

TEREN INWESTYCYJNY W TROSZCZYNIU

Teren przeznaczony pod aktywizację gospodarczą jest własnością osoby prywatnej i zlokalizowany administracyjnie w granicach wsi Troszczyn przy granicy z Opalenicą w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta (drogi wojewódzkiej nr 307). Obszar składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 2 ha w kształcie trójkąta. Dojazd do działki drogą serwisową przy obwodnicy.

Lista danych dotyczących terenu.

TEREN INWESTYCYJNY W OPALENICY
Teren będący własnością Gminy Opalenica, przeznaczony pod działalność gospodarczą i usługi.  Położony przy ulicy 5-go stycznia w ciągu  drogi powiatowej do Lwówka i zachodniej obwodnicy miasta.  Składa się z jednej działki o powierzchni  ponad 2 ha, brak kolizji z infrastrukturą techniczną.

Lista danych dotyczących terenu.