ANKIETY PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”, który finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt stanowi element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postęp. w zakresie stworzenia optymalnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska pracy.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia oraz prowadzone w ramach tego zadania badania ankietowe.

Poniżej znajdują się linki do ankiet, które można wypełnić poprzez stronę internetową. Ankiety skierowane są zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na dogłębniejsze poznanie problematyki oraz przygotowanie planowanych narzędzi w ramach projektu.

Ankieta dla Pracodawców:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością – pracowników, potencjalnych pracowników:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1