LII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców miasta i gminy na LII nadzwyczajną sesję rady miejskiej. Odbędzie się ona 12 października 2017 roku o godz. 16:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,
    2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.
  1. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

PODZIEL SIĘ