LXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców  Miasta i Gminy

na

LXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, 

która odbędzie się 18 października 2018 roku o godz. 16:45 w sali budynku OSP
w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXI Sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne:

– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Informacja Burmistrza Opalenicy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej za rok 2018.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
 7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 9. Zakończenie LXXI Sesji Rady Miejskiej.

                                                                   

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            (-) Eugeniusz Wojtkowiak