NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA Z KOLD

Lokalna Grupa Działania KOLD z siedzibą w Lwówku informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w terminie od 07.05.2018 – 21.05.2018r

infrastruktura kulturalna

infrastruktura turystyczna i rekreacyjn

podejmowanie

Rozwój