OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ ROZWOJU SPORTU W GMINIE OPALENICA W 2019 ROKU

W dniu 4 grudnia Burmistrz Opalenicy ogłosił  otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w 2019 roku w:

  1. W zakresie kultury fizycznej i sportu.
  2. W zakresie pomocy społecznej.
  3. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
  4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  5. Udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym na rozwój sportu.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu 2019

konkurs pożytek publiczny-rok 2019